فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف چگونه است؟


با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی در راستای افزایش امنیت در تراکنش های بانکی، رمز دوم ایستا کارت بانکی که هم اکنون برای بسیاری از مشتریان شبکه بانکی فعال است صرفا تا پایان اردیبهشت قابل استفاده خواهد بود.

دستور بالا به این معنی است که "رمز دوم ایستا کارت بانکی" از "ابتدای خرداد" حذف و باید از "رمز دوم یکبار مصرف" استفاده شود که صرفا برای انجام تراکنش با کارت اعلام شده و به مدت 60 ثانیه اعتبار دارد.

 

 فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف چگونه است؟
مشتریان به منظور فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف باید به شعبه بانک عامل مراجعه و نسبت به فعالسازی نرم افزار یا پیامک رمز یک بار مصرف اقدام کنند چرا که به منظور انجام عملیات پرداخت در خدمات درگاه اینترنتی و نرم افزارهای موبایلی که به رمز دوم نیاز دارد باید از رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای خرداد استفاده شود.