مطالعه ی انجام شده در دانشگاه کمبریج نشان می دهد که مرگ بیت کوین بسیار غلو آمیز است


در پی خبر تایید دو برابر شدن  کاربران کریپتوکارنسی در سه ماهه اول سال 2018، طی تحقیقاتی در دانشگاه کمبریج نتیجه گیری شد که عنوان مرگ بیتکوین به علت کاهش 85 درصدی قیمت آن به شدت اغراق آمیز است.

 

دانشگاه کمبریج: ماینینگ بیتکوین متنوع می شود

به غیر از افزایش کاربران جدید، Global Cryptoasset Benchmarking Study از این تجزیه و تحلیل نتایج کلیدی دیگری را استخراج کردد:

تنوع  افزایش یافته است، به این معنی که 57٪ از شرکت ها هم اکنون خدمات یکپارچه به مشتریان ارائه می دهند. پشتیبانی از چندین سکه توسط ارائه دهندهگان نیز از 47 درصد در سال 2017 به 84 درصد افزایش یافته است.تمرکز جغرافیایی قدرت هش ماینینگ نیز با رشد زیاد در شمال امریکا دیگر به عنوان مشکل تلقی نمیشود. سهم بزرگی از انرژی مصرف شده این تجهیزات از منابع تجدیدپذیر در مناطق با عرضه مضاعف است.این گزارش همچنین  بلوغ در حال رشد بازار را نشان میدهد.

ادامه مطلب