کریپتوهای بزرگ ترکیبی از افزایش و کاهش داشتند و بیتکوین در حال مبارزه برای نگه داشتن 3200 دلار است


شنبه، 15 دسامبر: 20 کریپتوکارنسی بزرگ ترکیبی از افزایش و کاهش مداوم داشتند. بیتکوین (BTC) به اندکی به زیر 3،200 دلار فرو رفت

بیت کوین  امروز را در حدود 3،228 دلار شروع کرد،در اواسط روز به  3،275 دلار رسید، پس ازآن به 3،191 دلار کاهش یافت.در زمان نوشتن این مقاله بیتکوین کمتر از یک درصد طی 24 ساعت گذشته کاهش داشته است. در نمودار هفتگی، قیمت های  دو روز گذشته پایین ترین نرخ نسبت به هفته گذشته بوده است.

ادامه مطلب