برای یک حداقل قیمت جدید بیتکوین (BTC) در این هفته آماده باشید


همانطور که در نمودار 4H  BTC / USD دیده می شود بیت کوین (BTC) روند کاهشی خود را در زیر 21 EMA روزه ادامه داده است. با این وجود قیمت تا پایان هفته یک حداقل جدید را ثبت می کند. تمام شاخص های تکنیکال کاهش قیمت تا 3000 دلار و یا کمی پایین تر را نشان میدهند.  RSI نیز کاهش بیشتری را برای BTC / USD پیش بینی میکند. پس از كاهش قیمت به حداقل سال جاری، اما همان طور كه انتظار می رفت برای  افزایش دهنده ها و کاهش دهنده ها هنوز تمام نشده است . افت به زیر 3000 دلار  هر دو طرف را متقاعد می کند که فروش تمام شده و بازیابی ممکن است آغاز شود.

ادامه مطلب